Algemene Ledenvergadering 2023-2024

De ALV 2023-2024 is op donderdag 4 juli 2024.

De locatie is ook dit jaar: Ontmoetingscentrum Wierden (Spoorstraat 7). We beginnen om 20 uur, met inloop (en inzage in cijfers) om 19.30 uur.

De vergadering heeft geen vrijblijvend karakter, jullie aanwezigheid is nodig !


De Algemene Ledenvergadering 2022-2023 was op donderdag 6 juli 2023 (bij Het Ontmoetingscentrum Wierden):

Notulen e.d. van eerdere Algemene Leden Vergaderingen zijn op te vragen via het Secretariaat.