Algemene Ledenvergadering 2022-2023

De ALV 2022-2023 is op donderdag 6 juli 2023.

De locatie is dit jaar gewijzigd: Ontmoetingscentrum Wierden (Spoorstraat 7), want ons vaste adres is helaas NIET beschikbaar. We beginnen om 20 uur, met inloop (en inzage in cijfers) om 19.30 uur.

De vergadering heeft geen vrijblijvend karakter, jullie aanwezigheid is nodig !


De Algemene Ledenvergadering 2021-2022 was op donderdag 30 juni 2022 (bij Het Coopmanshuys op het Bedrijvenpark Twente):

De goedgekeurde notulen van de ALV 2020-2021 zijn beschikbaar.

Notulen e.d. van eerdere Algemene Leden Vergaderingen zijn op te vragen via het Secretariaat.