Wij zijn trots om te kunnen melden dat Fyzio Totaal vanaf het seizoen 2020-2021 shirtsponsor is van WVC Volley. De fysiotherapeuten van Fyzio Totaal hebben de afgelopen jaren al verscheidene leden van WVC Volley in de praktijk onder behandeling gehad. Voor velen is Fyzio Totaal, de praktijk van Rob Tibben, dan ook niet onbekend.

De praktijk
Fyzio Totaal richt zich al jaren op sport gerelateerde-, en orthopedische klachten. Hiervoor zijn diverse specialisaties aanwezig die gericht zijn op revalidatie en sportbegeleiding. Door de aanwezigheid van sportfysiotherapeuten, een manueel therapeut en verscheidene andere specialisaties, beschikt de praktijk over de benodigde kennis en kunde. Eén van de specialisaties is de echografie. Hierdoor kunnen de fysiotherapeuten van Fyzio Totaal een snelle diagnose stellen waardoor er bij een blessure of klacht meteen gestart kan worden met het herstel en/of de revalidatie.

De samenwerking
Daar waar wenselijk kunnen de leden van WVC Volley medisch begeleid worden door de fysiotherapeuten van de Fyzio Totaal. Het doel hiervan is om blessures in een vroeg stadium te signaleren en waar mogelijk te voorkomen.

De volgende afspraken zijn gemaakt tussen WVC Volley en Fyzio Totaal:

  • Sportspreekuur voor de leden van WVC
    Voor sportmedische adviezen en de screening van blessures zal er wekelijks een sportspreekuur gehouden worden op donderdag van 18.30u – 19.00u in sporthal ‘n Dikken. Tijdens dit sportspreekuur wordt er een screening gedaan en zal de fysiotherapeut advies uitbrengen over de te nemen vervolgstappen bij een (beginnende) blessure. Het maken van een afspraak voor het sportspreekuur is niet noodzakelijk, maar wel wenselijk. Je kunt een afspraak inplannen door een afspraak in te plannen via de WVC pagina of door contact op te nemen met de praktijk.
    Leden die een afspraak hebben gemaakt krijgen voorrang tijdens het sportspreekuur.
  • Kennisoverdracht
    Gedurende het seizoen zal Fyzio Totaal een aantal themabijeenkomsten organiseren voor trainers en begeleiders van WVC. Met als doel kennis over te dragen en praktische tips mee te geven om zo preventief met blessures aan het werk te gaan en prestaties te verbeteren.