Lief & Leed

Zoals (hopelijk) bekend ben ik “lief-en-leed” persoon binnen onze vereniging. Een functie die door de verschillende werkgroepen enkele jaren geleden nodig werd geacht om de betrokkenheid en verbondenheid met de club, de leden onderling en de leden versus bestuur te vergroten c.q. te verstevigen. Bedoeling is dus dat bijzondere gebeurtenissen (het lief en leed van onze leden) niet onopgemerkt voorbij gaan.

Het is de bedoeling dat de teams zelf aangeven wanneer zij vinden dat er actie moet worden ondernomen. Als iemand binnen je team bijvoorbeeld langdurig geblesseerd of ziek is of als er iets binnen zijn/haar gezin aan de hand is waarvan je denkt een kaartje of bloemetje is op zijn plek, laat het me weten. Geeft ajb ook even aan wat er (ongeveer) aan de hand is. Dit geldt natuurlijk ook voor blijde gebeurtenissen als een huwelijk en geboorte.

Het meest werkbaar is dat het centraal wordt gehouden dat wil zeggen dat binnen het team één persoon mij op de hoogte brengt. Dit kan de aanvoerder zijn, maar mocht die zijn taak al zwaar genoeg achten dan kan ook een ander lid binnen het team deze rol op zich nemen. De mini’s zullen hiervoor wellicht moeten terugvallen op hun trainers.

Verder zullen de bijzondere gebeurtenissen die onze leden beleven – uiteraard indien gewenst – worden gemeld in de digitale Nieuwsbrief en/of op de website.

Zo hoop ik dat we samen aandacht kunnen geven aan het lief en leed binnen onze vereniging. Voor suggesties en/of andere ideeën houd ik me van harte aanbevolen.

Je mag me mailen (zie hieronder) of een appje sturen.

Met vriendelijke groet,

Miranda Schasfoort (schasfoortm@gmail.com )