WVC Volley wil een veilige volleybalvereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt binnen de vereniging en met plezier bezig is met volleybal. Daarom maken wij gebruik van vertrouwenscontactpersonen, richtlijnen en een privacyverklaring.

Onze statuten (update juli 2023) kun je hier nalezen.

Vertrouwenscontactpersonen

Binnen WVC Volley zijn Vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld. Deze persoon is onafhankelijk van het Bestuur en door iedereen kan een beroep op deze functionaris worden gedaan.

VacantVertrouwenscontactpersoon
naam@hotmail.com
0546-
Marjan WesselinkVertrouwenscontactpersoon
marjanwesselink@gmail.com
06 20 18 87 36

Richtlijnen

Het Bestuur van WVC Volley heeft een Protocol opgesteld om ongewenst gedrag te voorkomen.

Het is onmogelijk een opsomming te geven van wat wel en niet mag, juist omdat de grenzen van persoon tot persoon verschillen. Het is belangrijk dat alle leden rekening houden met de grenzen van anderen. En dat iedereen mag aangeven waar zijn of haar persoonlijke grens ligt. Onze vereniging moet immers voor iedereen veilig en plezierig zijn. WVC Volley hecht waarde aan het respectvol en integer omgaan met elkaar. Met zijn allen hebben we de plicht om alles te doen wat de geestelijke, sociale en lichamelijke integriteit van de sport kan waarborgen en alles na te laten wat die integriteit schade kan berokkenen.

Kleding

Sinds september 2021 heeft de vereniging een compleet nieuwe kledinglijn. Op onze website staat alle informatie over de kleding, inclusief het kledingreglement.

Privacy verklaring

WVC Volley verwerkt enkele persoonsgegevens van haar leden conform onze privacyverklaring. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de wijze waarop WVC Volley in het algemeen met persoonsgegevens omgaat of wilt u iets opmerken over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan horen wij dit graag per secretariaat@wvcvolley.nl.

Over deze website

Een aantal foto’s op onze website zijn gemaakt door Jan van den Noort (impressies/sfeer) en Rob Nijhuis Fotografie (foto’s D1 en H1 en individueel; verenigingsfoto). Waarvoor onze dank !! Wij hebben toestemming gekregen om deze te gebruiken. Het hergebruik, zonder vermelding, is niet toegestaan.

Het merendeel van de teamfoto’s zijn gemaakt door Jolanda Timmerman en deze zijn natuurlijk ook te gebruiken. De verzameling van teamfoto’s door de jaren heen staan onder Foto-albums op onze website. Daarnaast ook veel foto’s die wij (of onze leden) zelf hebben gemaakt. Deze laatsten zijn ‘rechtenvrij’.

Twijfel je bij het (her)gebruiken van deze foto’s, neem dan  even contact op met ons secretariaat.

WVC VOLLEY

Een keer proberen? Geen probleem!

Neem contact op met de Technische commissie