WVC Volley wil een veilige volleybalvereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt binnen de vereniging en met plezier bezig is met volleybal. Daarom maken wij gebruik van vertrouwenscontactpersonen, richtlijnen en een privacyverklaring.

Vertrouwenscontactpersonen

Binnen WVC Volley zijn Vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld. Deze persoon is onafhankelijk van het Bestuur en door iedereen kan een beroep op deze functionaris worden gedaan.

Lideke Hulsink-SteenVertrouwenscontactpersoon
lidekesteen@hotmail.com
0546-603553
Marjan HavemanVertrouwenscontactpersoon
marjanwesselink@gmail.com
06 20 18 87 36

Richtlijnen

Het Bestuur van WVC Volley heeft een Protocol opgesteld om ongewenst gedrag te voorkomen.

Het is onmogelijk een opsomming te geven van wat wel en niet mag, juist omdat de grenzen van persoon tot persoon verschillen. Het is belangrijk dat alle leden rekening houden met de grenzen van anderen. En dat iedereen mag aangeven waar zijn of haar persoonlijke grens ligt. Onze vereniging moet immers voor iedereen veilig en plezierig zijn. WVC Volley hecht waarde aan het respectvol en integer omgaan met elkaar. Met zijn allen hebben we de plicht om alles te doen wat de geestelijke, sociale en lichamelijke integriteit van de sport kan waarborgen en alles na te laten wat die integriteit schade kan berokkenen.

Privacy verklaring

WVC Volley verwerkt enkele persoonsgegevens van haar leden conform onze privacyverklaring. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de wijze waarop WVC Volley in het algemeen met persoonsgegevens omgaat of wilt u iets opmerken over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan horen wij dit graag per secretariaat@wvcvolley.nl.

WVC VOLLEY

Een keer proberen? Geen probleem!

Neem contact op met de Technische commissie