Algemene Ledenvergadering 2022-2023

De ALV 2022-2023 is nog niet formeel gepland, maar ga uit van donderdag 6 juli 2023.

De locatie is (waarschijnlijk), net als eerdere jaren,  Het Coopmanshuys op het Bedrijvenpark Twente. We beginnen om 20 uur, met inloop (en inzage in cijfers) om 19.30 uur.

De vergadering heeft geen vrijblijvend karakter, jullie aanwezigheid is nodig ! Een uitnodiging (incl. agenda) ontvangen je t.z.t. via email, en is dan ook te downloaden.


De Algemene Ledenvergadering 2021-2022 was op donderdag 30 juni 2022:

De goedgekeurde notulen van de ALV 2020-2021 zijn beschikbaar.

Notulen e.d. van eerdere Algemene Leden Vergaderingen zijn op te vragen via het Secretariaat.


De Algemene Ledenvergadering 2020-2021 was op vrijdag 27 augustus 2021:

De goedgekeurde notulen van de ALV 2019-2020 zijn beschikbaar.

Notulen e.d. van eerdere Algemene Leden Vergaderingen zijn op te vragen via het Secretariaat.