Het Bestuur zal je hier op de hoogte houden van de voortgang en ontwikkelingen van de bouw van een nieuwe Sportaccommodatie (hal of zaal) op de Esrand.

Er wordt al heel lang over gesproken en er zijn ook al veel acties ondernomen. We houden al lange tijd artikelen in de media bij, die je hier kunt nalezen.

In december 2022 is weer een nieuwe stap gezet: Een rapport is afgerond en gepresenteerd, met een helder advies: bouw een Sporthal (met 3 zaaldelen). Hieronder de acties die vanaf dat moment zijn ondernomen:

  • 4/1/2023: Tijdens de Bestuursvergadering is vastgesteld dat wij een brief gaan opstellen, deze gaan delen/afstemmen met de andere binnensport-verenigingen en gezamenlijke gaan versturen aan ‘de politiek’ om ook schriftelijk te benadrukken dat een SportHAL voor ons noodzakelijk is.
  • 7/12/2022: Een afvaardiging vanuit het Bestuur was aanwezig tijdens het Open Huis in de Burgerzaal van het gemeentehuis over het Capaciteitsonderzoek binnensport-accommodatie Esrand. Raadsleden, inwoners en (sport)organisaties werden bijgepraat over de aanpak en uitkomsten van het onderzoek. Hierbij werd ingegaan op onder andere de capaciteitsbehoefte, de verschillende scenario’s en de financiële aspecten.