Het Bestuur van WVC Volley wenst iedereen, ondanks deze lastige ‘lockdown’, een mooie tijd. Geniet van de Kerstdagen, blijf gezond, let goed op elkaar en … #staysafe.
Langs deze weg ook een goed en sportief 2022 gewenst.